Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (TGSTA)

En växande stadsbefolkning, miljöproblem och andra samhällsförändringar reser nya frågor för dem som planerar våra städer. I dag behövs en bred kompetens för att hantera dessa frågor. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med att utveckla morgondagens städer.
Utbildningen kommer att ge dig en förståelse för de mångfasetterade utmaningar som dagens städer står inför, vilket inkluderar byggd miljö, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och miljömässiga frågor. Detta är viktiga aspekter som tillsammans utgör bakgrund till olika stadsbyggnadsprojekt. Inför förändringsarbete i städer lär du dig att analysera och utvärdera olika situationer samt leda och presentera konkreta planeringsprojekt i nära samarbete med kommuner. Många projekt i utbildningen knyter an till aktuella händelser i närliggande kommuner. Utbildningen innehåller bl a kurser i stadsbyggnad, fysisk planering, juridik, ekonomi, projektledning och digitala verktyg.
Som stadsplanerare kan du efter utbildning arbeta med samhälls- och fysisk planering, som utveckling av både den sociala och den fysiska miljön. Du får en övergripande kompetens inom stadsbyggnad och stadsutveckling som ger dig möjlighet att arbeta med planering på stadsbyggnadskontor i både små och stora städer, eller på regional nivå. Stadsplanering och stadsutveckling sker inom såväl offentlig som privat sektor.

Se vidare på Malmö Högskolas hemsida: http://edu.mah.se/sv/Program/TGSTA