Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering – magisterprogram (SAHSL)

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som processledare – Urban Manager – och bidra till att skapa hållbara städer.
Syftet med utbildningen är att ge dig den kunskap och kompetens som krävs för att leda processer för utveckling av hållbara städer. Du kommer att få förståelse för aktuella perspektiv på hållbar stadsutveckling och kompetens som gör att du kan avväga och integrera olika aspekter i förhållande till verkliga utvecklingsprojekt. Du kommer även att utveckla din förmåga att förstå ledning av processer med flera och olikartade intressenter. Detta kommer du att göra i nära samarbete med programmets externa partnerorganisationer.
Utbildningen riktar sig till personer med olika bakgrund och är anpassad så att yrkesverksamma även har möjlighet att läsa på halvfart. Magisterprogrammet är ett samarbete mellan Malmö högskola och SLU-Alnarp. Vid SLU-Alnarp finns en tvåårig masterutbildning och du har i mån av plats möjlighet att läsa vidare direkt på det andra året vid SLU.
Utbildningen syftar till att göra dig väl förberedd för att på ett professionellt sätt ta dig an uppdrag som processledare för utveckling av hållbara städer. Som utexaminerad kan du arbeta både inom offentliga organisationer, t ex på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, och i näringslivet hos företag som har ett betydande intresse av stadsutveckling inom exempelvis fastighetsutveckling, byggande, urban design, miljö, energi och samhällsbyggnad.

Se vidare på Malmö Högskolas hemsida: http://edu.mah.se/sv/Program/SAHSL