IT och Ekonomi, kandidatprogram (TGITA)

Behovet av personer med kompetens inom både IT och ekonomi är stort och fortsätter växa. I utbildningsprogrammet ’IT och Ekonomi’ kombineras dessa båda kompetenser och vi fokuserar på samspelet mellan informationsteknik (IT) och ekonomi i organisationer.
Utbildningen förbereder studenter för en karriär inom verksamhets- och affärsutveckling i yrkesroller som projektledare, produktchefer, marknadsförare, kvalitetsansvariga, controllers, systemutvecklare, systemförvaltare, inköpare, upphandlare, konsulter, IT-strateger, verksamhetsarkitekter, IT-samordnare, BI- analytiker, process coach etc. Arbetsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor, men du kan lika gärna arbeta som egen företagare.

Se vidare på Malmö Högskolas hemsidan: http://edu.mah.se/sv/Program/TGITA#Oversikt

Detta program är nytt för Malmö Högskola HT 2015, samt en vidareutveckling på Fd. programmet Ekonomi och IT