Fastighetsförmedling (TGFFM)

Utbildningen uppfyller de teoretiska krav som ställs för en registrering till fastighetsmäklare men ger dig också kunskap och kompetens som ökar din anställningsbarhet inom andra verksamheter. Du får en bred bas att stå på och ett brett arbetsfält. Detta program ersätter det tidigare Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp.
Flera av programmets kurser är framtagna i samråd med branschen. Huvudområdet Fastighetsvetenskap är tvärvetenskapligt uppbyggt och för samman kunskaper https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-prix-en-pharmacie/ från olika discipliner: teknik, ekonomi, juridik, beteende- och samhällsvetenskap. Genom sin bredd öppnar ämnet för förståelse för mångfalden inom fastighetsrelaterade yrken. Fastighetsvetenskap berör hur vi planerar och bygger hus, men även hur fastigheter bildas, förvaltas, värderas och förmedlas. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete för kandidatexamen.
Syftet med en kandidatexamen i Fastighetsvetenskap är att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Efter genomgången utbildning är målet att du, förutom att arbeta som fastighetsmäklare, även ska kunna arbeta med andra fastighetsrelaterade uppdrag inom fastighetssektorn, på fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag.

 

Se vidare på Malmö Högskolas hemsida: http://edu.mah.se/sv/Program/TGFFM#Oversikt