Ekonomi och IT (SGFEI)

Det här programmet syftar till att ge dig den kunskap och kompetens inom företagsekonomi och IT som behövs för att ta du ska kunna driva och utveckla verksamheter och dess IT-lösningar på ett hållbart sätt.
Efter din examen har du en kompetens inom företagsekonomi och olika delar av IT-området. Det ger dig möjlighet att ta dig an olika uppdrag. Exempel på möjliga yrkesroller är: verksamhetsutvecklare, marknadsförare inom IT-branschen, IT-strateg, konsult eller projektledare inom den privata och offentliga sektorn eller som egen företagare.
Första året läser du företagsekonomi och IT parallellt. Kursen i företagsekonomi handlar om hur organisationer fungerar och utvecklas medan kursen i IT ger dig kunskap om informationssystem och informationsteknik. Andra året fortsätter studierna i företagsekonomi samt i företagsekonomiska metoder. Under det andra året kommer du att läsa projektledning och arbeta med ett ämnesövergripande projektarbete inom ekonomi och IT. Sista året fördjupar du dina kunskaper i företagsekonomi genom att fokusera dina studier på ett specifikt ämne inom ekonomi och IT. Denna fördjupning ska förbereda dig för din kandidatuppsats.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, projektarbeten, case-studier, laborationer, seminarer och handledning.

Se vidare på Malmö Högskolas hemsida: http://edu.mah.se/sv/Program/SGFEI

OBS: Programmet tar ej emot nya sökningar till HT 2015 utan kommer istället att gå under IT och Ekonomi, kandidatprogram